Haber Detayı
16 Kasım 2018 - Cuma 21:04
 
GÖL-FED, Güçlü Bir Göle Lobisi İçin önemli kararlar Aldı
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi harekete geçen İstanbul Göle Dernekler Federasyonu ve çatısı altındaki Göle İlçe ve köy Dernekleri Göle, toplumuna güçlü bir masaj vermek için 2 günlük kampa girerek önemli kararların alınmasına vesile oldular.
Kai-vakfı-Der. Haberi
GÖL-FED, Güçlü Bir Göle Lobisi İçin önemli kararlar Aldı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi harekete geçen İstanbul Göle Dernekler Federasyonu ve çatısı altındaki Göle İlçe ve köy Dernekleri Göle,  toplumuna güçlü bir masaj vermek için  2 günlük kampa girerek  önemli kararların alınmasına vesile oldular.

Kumburgaz Marin Princess 5 yıldızlı Hotel’de 2 gün sürdü.

GÖL – FED’in hazırladığı 2 gece ve gündüzlü devam eden oturum bakanlığını Mali Müşavir Tuncer DAĞ, Başkan yardımcılığı Gazeteci Mustafa Küpeli, katip üyeliğini Mali Müşavir Edip AYAZ yaptığı,  “genişletilmiş birinci çalıştay” da toplumun taleplerine cevap verecek önemli kararlar alındı.

“Genişletilmiş birinci çalıştay” toplantısı öncesi birlik beraberlik ve güçlü bir Göle lobisinin oluşması için KAMP’a girmek için karar verdiklerini dile getiren İstanbul Göle Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ertekin Baysan,  Güçlü bir Göle için  bütün Göle’hli hemşehrilerinden duyarlılık beklediğini 2 gün boyunca defalarca dile getirdi.

Turcer Dağ Dernekçilik Haknıda Sunumun Yaptı

“Genişletilmiş birinci çalıştay” toplantısında 30 Yıldır dernekçilik yapan, Dernekçilik üzerine kitaplar yazan Mali Müşavir Tuncer DAĞ, yaptığı 2 saatlik sunumuyla önemli bilgeler verdi.

Toplantını kapanış konuşmasını yapan Gazeteci Mustafa Küpeli ise, Gölelilere ulusal mesaj vermezse lobi oluşturmakta zorluk çekilecektir.  Dedi. Toplumu kullanan yerel ajanlardan Gölelilerin kurtarılması için toplumsal bir anayasa özerinde çalışılmasın öneen Küpeli, iki yakımız bir araya getirmeyen dedikodu yapanları bu toplumdan uzaklaştırılması için top yekün çaba gösterilmesi gerekir diyerek önemli mesajlar verdi.

DERNEK BAŞKANLARI ÖRGÜTLÜ TOPLUMU İŞARET ETTİLER

            Toplantıda  Göle Dernekleri Federasyonu- Ertekin BAYSAN, İstanbul Göle Dermeği- Bülent SARITAÇ, Arpaşen Kültürevi Derneği- Harun YILDIRIM, Senemoğlu Köyü Derneğinden Zarif ÇAPAN, Çayırbaşı Köyü Dernek Başkanı Saim YILDIRIM

Serinçayır Kültür Dernek Başkanı Serhat DELİ, Filizli Köyü Dernek Başkanı  Oktay ÖZTÜRK,

Samandöken Köyü Dernek Başkanı  Ensar ŞAHİN, Tahtakıran Köyü Dernek Başkanı   Soner ZİLEK, Kuytuca Köyü Dernek Başkanı   Nimet KARAYILAN,  Çobanköy Köyü  Korkmaz RENÇBER, Eski Demirkapı Köyü Dernek Başkanı Halil ZİYAOĞLU,  Budaklı Köyü Dernek Başkanı Edip AYAZ, Yeleçli Köyü Dernek Başkanı Gürbüz KAYIKÇI, Çakıldere Köyü Dernek Başkanı Ali Rıza BOZKURT, Hoşdülbet Köyü Dernek Başkanı Seyfettin KORKMAZ, Çardaklı Dernek Başkanı Rasim PAKIR,  ve adını yazamadığımız dernek söz alarak  Göl ilçesinin Gurbetteki Lobisi hakkında ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanı, Meclis Üyesi ve Muhtar adaylarının adaylaşması ve adaylık alan Göleli siyasilerin  başarılı olması için yoğun yaşadığımız ilçelerde siyasi başarılar elde etmek için tabanı hareket geçirmek  yoğun destek karara alındı. Toplantı sonrası Göle Dernekleri Federasyonu Çalıytay Raporunu yayınlandı

Göle Dernekleri Federasyonu Çalıytay Raporu yayınlandı

            02.11.2018- 03.11.2018 tarihleri arasında  İstanbul Büyükçekmece İlçesi Kumburgaz MarinPrincessOtelinden bir araya gelen İstanbul ilinden kurulu bulunan ve Göle Dernekleri Federasyonuna bağlı bulunan, unvan ve imzaları bulunan dernekler olarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

 

SONUÇ BİLDİRİMİ

 • 1980 yılından sonra ilçemizden başlayan göç ile hemşerilerimiz başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına dağılmışlardır.
 • 1990 yılından sonra kurulan derneklerimiz ile hemşerilerimiz bir araya getirilerek sosyal, kültürel ve ekonomik manada dayanışma içerisine girilmiştir.
 • Göleliler arasındaki dayanışmanın faydası ilimiz Ardahan ve komşu il ve ilçelerimizin de bir araya gelinmesine ve dayanışma ortamı sağlanmasına vesile olmuştur.
 • Yıllarca aynı coğrafyada Türkü Kürdü, Lazı,  Azerisi, Terekemesi, Çerkezi, Abaza ile  birlikte kardeşçe barış içerisinde yaşamış hiçbir etnik yapının diğerini ötekileştirmediği barış ve hoşgörünün egemen olduğu örnek ilçe olma vasfını her zaman korumuş ve örnek olmuşlardır.
 • Ülkemiz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu   günden bu  yana 95 yıldır ülkemizin geleceğinin teminatı olmuşuz ve olmaya da devam edeceğiz. 
 • Göleliler olarak Liyakat sistemine bağlılık temel prensibimizdir. Birlik, beraberlik ve dayanışmamız  gücünühak, hukuk ve adalet ilkelerine  dayanmasından alır.
 • Gücümüz ve varlığımız  bilgi, görgü, kültür ve beceri gibi kriterlerde  yoğrulmuştur.
 • Ülkemizin gerek siyasi ve gerekse bürokrasinin her kademesinde hak edilmiş mevkii ve makamı hedefleriz. Bizim kendimiz için istediğimiz, hak ettiğimiz ve hak edeceklerimizden fazlası olamaz. Bizler temsiliyettede adaleti ve liyakati önemsiyoruz.
 • Kendi kültürünü kaybetmeden evrensel değerlere açık, en önemlisi ise geniş açıdan düşünebilen bir  neslin devamı olduğumuzu ve bu değerlerimizin bundan sonra da devam etmesi için yoğun bir çaba içerisinde olacağız.
 • Her bireyimiz olarak farklı siyasi görüşlere sahip olsak da amacımız geleceğimiz için  yaşamış olduğumuz bölgelere  artı değerler katmaktır.
 • Evrensel  değerlerimizi koruyarak, saygı, sevgi ve hoşgörü prensipleri doğrultusunda  farklı düşüncelerden yararlanıp hakkeden hemşerilerimizi hak ettikleri noktaya taşımak ve bu hemşerilerimizin topluma faydalı hizmetler yapması için onlara her alanda  destek vermemiz ana prensibimiz olacaktır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz temel prensipler doğrultusunda;

 1. Göle adına kurulmuş bulunan federasyonumuz üyesi bulunmayan diğer derneklerin de federasyonumuz çatısı altında toplanması için çalışmalar başlatılacaktır.
 2. Türkiye genelinde ve yurt dışında Göle adına kurulan Dernek, Vakıf, Spor Kulübü, Federasyon, Konfederasyon, Platform vb. kurulum ve kuruluşlar ile iletişim kurularak ortak çalışma ve eylem planlarının oluşturulmasına ağırlık verilecektir.
 3. Göle adına kurulmuş bulunan Göle Kadın Meclisi çalışmalarına destek sunulması ve Göle Kadın Meclisinin daha da güçlenmesi temel hedefimiz olacaktır.
 4. Göle Gençliğinin sosyal aktivitelere dahil edilmesi için Federasyonumuz bünyesinden her dernek tarafında önerilecek bir kişi ile komisyon oluşturulacak oluşacak komisyon en geç yedi gün içerisinden toplanarak kendi aralarından görev dağılımı yapacak ve Federasyon Gençlik Komisyonu Başkanlığına bilgi verilecektir. Gençlik Komisyonu Federasyon ile uyumlu çalışması için tüm alt yapı çalışmaları hazırlanacaktır.
 5. Federasyonumuz köy dernekleri ile bağlantılı olarak işçi ve işveren ilişkileri hususunda araştırma yaparak iş istihdamının sağlanmasına imkan ve olanak sağlayacaktır.
 6. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele etmek amacı ile genel manada çalışmalar yapılarak gençlerimizin uyuşturucu batağına sürüklenmemesi için aileler bazında çalışmalar yürütülecek ve bu konu ile ilgili çalışma komisyonları oluşturulacaktır.
 7. Federasyonumuz üyesi bulunan dernekler ile her yıl Mart Eylül ve Aralık aylarının  birinci haftasının ilk Cumartesi günü olmak üzere bir günden az olmamak üzere geniş katılımlı istişare toplantıları yapılacaktır.
 8. Federasyonumuzun birinci önceliği olan üniversite öğrencilerine burs sağlama çalışmalarını aralıksız devam ettirecektir. Burs finansmanı Federasyon tarafından oluşturulacaktır. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ilgili dernek tarafından beş öğrenciyi geçmemek kaydı ile Federasyon Eğitim Birimine bildirilecek ve Federasyon Eğitim Birimi tarafında gerekli değerlendirme yapılarak burs imkanı sağlanacak öğrenciler ile ilgili olarak köy derneğine bilgi verecektir.
 9. Göle Federasyonu bünyesinden bilgi bankası oluşturulacak bilgi bankasına sağlıklı bilgilerin akışı için tüm dernek başkanları sorumlu olacaklardır. Dernek Başkanları 30.01.2019 tarihine kadar köyleri ile ilgili göç tablosunu, her ilde yaşayan insan sayısını, yaş, meslek, tahsil, gelir durumu, iletişim bilgilerini ve üye bilgilerini Federasyon Etüt Birimine bildirecektir. Federasyon Etüt Birimi tarafından Bilgi Bankası oluşturulacaktır. Önemli günlerde iletişim tek merkezden sağlanmasına önem verilecektir.
 10. Federasyon Genel Merkezinin faal hale gelmesi için Ardahan Kültür evi bünyesinden bulunan Gölelilere ait birimin Göle Dernekleri Federasyonuna tahsis edilmesine, Ardahan Kültür Evi birimlerinin tüm derneklerimiz tarafından kullanılması için çalışmalar başlatılacaktır.
 11. 1990 yılında kurulan ve kurumsal bir kimliğe sahip olan Göle Derneğinin geçmiş yıllarda geleneksel hale getirdiği tüm etkinliklerin Göle Derneği tarafından kesintisiz yapılması için gerekli destek verilecektir.
 12. Göle Kaşar Festivalinin kurumsal bir kimliğe kavuşması  ve yetki kargaşalığının önlenmesi için Göle Kaymakamlığı, Göle Belediye Başkanlığı ve diğer illerde bulunan STK lar ile iletişim kurularak  içeriğinin daha da zenginleştirilmesi için Göle Dernekleri Federasyonu tarafında Festival sözleşmesinin hazırlanması önem arz etmektedir. Festivallerin tek taraflı olarak hazırlanmasına veya iptal edilmesine  izin verilmeyecektir.
 13. Göle ile alakalı daha önce Göle Derneği tarafından organize edilen etkinlikler hariç diğer etkinlikler Göle Federasyonu bünyesinden yapılacaktır. Hiçbir köy derneği kendi köyü ile alakalı olmayan etkinliği federasyonun bilgisi dışında yapmayacaktır.
 14. Köy Dernekleri tarafından yapılacak olan etkinliler en az 30 gün önce Göle Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliğine bilgi verecektir. Etkinliklerin çakışmaması için etkinlik tarihleri Göle Dernekleri Federasyonu tarafından belirlenecektir. Dernekler tarafından yapılan etkinliklere tüm dernek başkanları katılım sağlayacaktır. Dernek Başkanının mazereti nedeni ile katılmaması halinde yetkilendireceği kişiyi bir gün öncesinden Federasyon Genel Sekreterliğine bildirecektir. Dernekler tarafından yapılacak olan etkinliklerin programı Federasyon Genel Sekreterliği ile paylaşılacaktır. Derneğin etkinliğinden protokol düzenine özen gösterilecektir. Protokolun birinci sırasında Göle Federasyonu Başkanı, İkinci sırasında Göle Derneği Başkanı ve üçüncü sırasında Köy Dernek Başkanlarına yer ayrılacaktır. Protokol konuşmaları sıralaması  ise şu şekilde olacaktır. İlk konuşmayı etkinliği organize eden Dernek Başkanı, ikinci konuşma Göle Dernek Başkanı, üçüncü konuşma Federasyon Başkanı, dördüncü konuşma İl Derneği veya federasyonu tarafından yapılacaktır.
 15. Ardahan ilimizde STK ların ortak hareket etmesi amacı ile Konfederasyon kurma çalışmalarına önem verilecektir. Göle Federasyonu Başkanı tarafından diğer federasyonlar ile görüşme yaparak altyapıyı oluşturmasına özen gösterecektir.
 16. Ardahan ili genelinde veya Kars Ardahan Iğdır etkinliklerine katılım sağlanacaktır. Etkinliklerin içeriği hakkında Göle Dernekleri Federasyonu Etkinlikler Birimi tarafından bağlı derneklere bilgi akışı sağlanacaktır. Göle Dernekleri Federasyonunun yazılı onayı olmadan hiçbir köy derneği etkinliğin içinde yer almayacaktır.
 17. Göle ilçemizin mensubu olup kültür, sanat, edebiyat vb. alanlarda eseri bulunan insanlarımızın eserlerinin tanıtılması ve kamuya mal olması için eser sahipleri ile görüşmeler yapılarak Federasyon bünyesinde Kültür Sanat Komisyonu aracılığı ile 30 Eylül Göle’nin kurtuluş yıldönümü nedeni ile  Eylül ayının son haftası    “Kültür ve Sanat Haftası” ilan edilerek eserlerin tanıtılması için sergi ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır.  

GÖLE DERNEKLERİ FEDERASYONUNA BAĞLI DERNEKLER KATILIMCI DERNEKLER

  1. Göle Dernekleri Federasyonu- Ertekin BAYSAN
  2. İstanbul Göle Dermeği- Bülent SARITAÇ
  3. ArpaşenKültürevi Derneği- Harun YILDIRIM
  4. Senemoğlu Köyü Derneği- Zarif ÇAPAN
  5. Çayırbaşı Köyü Derneği – Saim YILDIRIM
  6. Serinçayır Kültür Derneği- Serhat DELİ
  7. Filizli Köyü Derneği- Oktay ÖZTÜRK
  8. Samandöken Köyü Derneği- Ensar ŞAHİN
  9. Tahtakıran Köyü Derneği- Soner ZİLEK
  10. Kuytuca Köyü Derneği-          Nimet KARAYILAN
  11. Çobanköy Köyü Derneği- Korkmaz RENÇBER
  12. Eski Demirkapı Köyü Derneği- Halil ZİYAOĞLU
  13. Budaklı Köyü Derneği- Edip AYAZ
  14. Yeleçli Köyü Derneği- Gürbüz KAYIKÇI
  15. Çalıdere Köyü Derneği- Ali Rıza BOZKURT
  16. Hoşdülbet Köyü Derneği- Seyfettin KORKMAZ
  17. Çardaklı Derneği- Rasim PAKIR
  18. Büyükaltubulak Köyü Derneği-
  19. Köprülü Derneği
  20. Çakıruzum Derneği
  21. Dedekılıç Derneği
  22. Durançam Derneği
  23. Durucasu Derneği
  24. Kuzupınar Derneği
  25. Mollahasan Derneği
  26. Sürügüden Derneği
  27. Tellioğlu Derneği
  28. Dereyolu Derneği
  29. Yiğitkonağı Derneği
  30. Dedeşen Derneği
  31. Yağmuroğlu Derneği
  32. Karlıyazı Derneği
  33. Uğurtaşı Derneği

  Nevzat İNCEDERE/İstanbul/Serhat Birikim

Kaynak: Editör:
Etiketler: GÖL-FED,, Güçlü, Bir, , Göle, Lobisi, İçin, , önemli, kararlar, Aldı,
Yorumlar
Haber Yazılımı istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort escort istanbul istanbul escort