Haber Detayı
07 Temmuz 2019 - Pazar 01:08
 
Göle'liler, Toplantıda Tarihi Kararlar Aldılar
Göle Derneğinin eski başkanı, Hanifi Öztürk, uzun yılların tecrübesini, Göleli hemşehrilerimizle paylaştı.
Kai-V-Der. Haberi
Göle'liler, Toplantıda Tarihi Kararlar Aldılar

 Göle Derneğinin eski başkanı, Hanifi Öztürk,  uzun yılların  tecrübesini, Göleli  hemşehrilerimizle paylaştı.

Tüm katılımcılar dernekçiliğin Gölelilerin geçmiş dönemlere göre  kabulünde azalma gösterdiğini federasyon ve derneklerin acilen tabanı dikkate almaları gereğini söylediler

Köy derneklerinin taziye, düğün, dar anlamda hizmet alanlarına yönelmesi, makro projelerin federasyon tarafından derneklerin işbirliği ile yürütülmesi, Çok büyük bir metropol olan İstanbul’da yaşayan yüz bine yakın Gölelinin tamamına hitap edecek organizasyonlar yapılmalıdır.

Federasyonun daha geniş alanları kapsayacak projeler üzerinde çalışarak Gölelilerin karşısına projelerle çıkması gerektiği dillendirildi

            25 6- 2019  günü Öztürk'ün  evinin bahçesinde yapılan  kahvaltı toplantısına, Göle Dernekler Federasyonu, Ertekin Baysal, Göle Dernek Başkanı Bülent Sarıtaç, TESKOP eski Genel Başkanı Gürsel Doğru, Göle Derneğinin eski Başkanlarından, Günay Kaya, Tuncer Dağ, Asım Karabacak, Bahçelievle Belediyesi Meclis Üyesi Yalçın Avcı, Göle Kadın Meclis Başkan Türkan Deli,  Göle Kadın Meclisinden  Sevgi Kayıkçı, Zülüf GİZ, Sema Öztürk,  Eğitimci yazar Tuncer Avcı, Gazeteci Yazar Mustafa Küpeli, Mali Müşavir Ahmet Kaya,  GÖLE FED yöneticisi Engin Sarıkaya  GÖLE FED yöneticisi Harun Yıldırım, GÖLE FED yöneticisi Ön der Kaya katıldılar.
HERKESİN DERS ÇIKARMASI GEREKEN BİR TOPLANTI OLDU

            25 /06/2019 tarihinde İstanbul Göle Derneği kurucu başkanlarından Hanifi Öztürk’ün çağrısıyla yapılan toplantıdan görüşler, düşünceler, akılda kalanlar ve not edilenler:

1-GÖLE DERNEKÇİLİĞİNİN TARİHÇESİ

Öztürk açılış konuşmasında Göle dernekçiliği hakkında bir değerlendirme yaparak, İstanbul da ilk kurulan Göle Tahtakıran köyü derneğinin faaliyetlerini anlatı. Ve derneğin 1970li yıllara ait defterler ve kayıtlarını, belge olarak kurula sunduktan sonra

Dernekçiliğinin tarihi bir hafızasının bulunduğunu ve bu hafızanın önemli olduğunu ve geleceğe yol göstereceğinin söyledi.  

Daha sonra 1989 yılında kurulan Göle Yardımlaşma Derneğinin kuruluş aşamalarını ve yaşanan süreci geniş örneklerle sunarak o dönem tanıklıklarını ve kurucularının özverili çalışmalarını heyete aktardı. 

Büyük bir coşkuyla açılışı yapılan İstanbul Göle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin o tarihlerde Göle adına önemli işler yaptığını ve İstanbul’daki Gölelilerin dayanışmasını pekiştirdiğini anlattı

 O süreci yaşayan ve daha sonra dernek başkanlığı yapan Günay KAYA ve Tuncer DAĞ söz alarak 1989 da kurulan derneğin önemli işler yaptığını teyit etmişlerdir.

 O dönem Göle Kaşar Festivalinin planlamasının örgütlenmesi ve gerçekleştirilmesinde İstanbul Göle derneğinin motor güç olarak görev yaptığı tüm katılımcılar tarafından onaylandı. 

İlk festivalin büyük coşku yarattığını ve bu coşkuda herkesi kucaklayan bir derneğin varlığının önemi üzerinde duruldu.

 1. FEDERASYONA GEÇİŞ SÜRECİ

Çağın gelişmeleri ile Göle ve köylerine ait derneklerin sayısı artınca Göle dernekler federasyonu kurulması gündeme gelmiştir.Federasyon aşaması 2016 yılında yapılan kongreylegerçekleşmiştir.2019 yılında ikinci olağan kongresi yapan Göle dernekler federasyonu beklenen etkiyi yapamamıştır.

Yani Göle Derneğinin 1989 yılında kuruluş aşamasında yarattığı heyecan , hayata geçirdiği projeler, yaptığı sosyal faaliyetler , sanatsal, kültürel faaliyetler federasyon tarafından hayata geçirilemedi.Konuşmaların ortak noktası federasyon bir anlamda kendi içine kapanmış Göle Dernekçiliğine yeni bir heyecan dalgası yaratması beklentisiyle ilk seçimine gitti. Ancak geçen sürede bu heyecan oluşmadığı gibi yönetime talip olacak önemli aktörlerden bir çoğu sürecin dışında kaldılar.Aslında Federasyon ilk sürecindegüzel şeyler de yapmıştır. Özellikle burs konusunda Göle dernekçilik tarihinde en çok burs verilen dönem olmuştur. Bütün olumlu ve olumsuz yanlar değerlendirilmesi sonucu toplantının ortak görüşü ve gelecek temennileri aşağıdaki şekilde değerlendirilebilinir.

 • Göle Derneğinin eski Başkanı Asım KARABACAK: Göle dernekçiliğin geçmişi ve örgütlü yapısı konusunda geniş açıklamalarda bulunmuş ve bu günkü toplantıyı organize eden Hanifi ÖZTÜRK’e teşekkür etmiştir. Toplantının bir ihtiyaçtan doğduğunu , önemli yol haritalarının belirlenmesi ve Göle’ye olan duygu ve özlemlerimizin dernekler ve federasyonlar üzerinden kayıt altına alınarak daha güzel işler yapılması hususunda önerilerde bulunmuştur. Göle’ye daha çok dokunacak, gençleri sürece katacak ve festivalde aktif olacak bir süreç izlenmesi gerektiğini açıkladı.
 • Göle Derneğinin eski Başkanı Günay KAYA: Göle Dernek başkanlığı yaptığı süreçlerle ilgili olarak sevgi, saygı, dayanışmayla çok iyi işler yapıldığını, kurucu başkanlarla dialog içinde olmanın getirdiği avantajları iyi değerlendirdiklerini, yeni ilçe derneğinin ve federasyonun tecrübeli büyüklerimizden fikir ve öneriler almasının başarıya katkı sunacağını dile getirdi. Kısır çekişmeler yerine geniş açıdan bakmanın eleştirilerin önüne geçeceğini açıkladı.
 • Göle Derneğinin eski Başkanı Tuncer DAĞ: Geçmişte Göle dernek başkanlığı yaptığını, hatta göreve çok genç yaşta geldiğini, gençlerin yolunun açılması gerektiğini, kendi köy derneklerinde gençlerin yönetimde yer aldığını ve başarılı olduğunu, Göle federasyonun 34 köy derneğinin çatı örgütü olduğunu ve bütün derneklerin önünde aktif ve etkin çalışmalar yürütmesi gerektiğini,  federasyondan beklenen etkinin oluşmadığını, fikir, öneri ve destek istendiğinde burada bulunan herkesin katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.  Özellikle köy derneklerinin kendi binalarını satın alarak önemli olan mülk sorunlarını giderdiğini açıkladı. İstendiğinde Gölelilerin neler yapabileceğine  örnek olabileceğini söyledi.Dar bölgede birbirimizi eleştirmek yerine gelecek öngörülerimizi tartışarak Göle’ye daha çok hizmet edileceğinin önemini öne sürdü.
 •  Bahçelievler  Belediyesi Meclis Üyesi Yalçın  AVCI: Kendisinin bir Göleli olarak derneğin her aşamasında ve federasyonun her çalışmasında aktif olarak her istendiğinde görev aldığını, bugün içinde bulunulan durumun federasyon ve dernekler açısından istenen düzeyde olmadığını, zaman kaybetmeden federasyonun üye derneklere aktif önderlik göstermesi gerektiğini açıkladı. Göle derneğinin ilk göz ağrısı olması nedeniyle önemli olduğu ve yaklaşık 30 yıllık bir tarihi hafızası olduğunu , bu durumun de önemli olduğunu söyledi.
 • Mali Müşavir Ahmet KAYA: Göle’nin değerleri ile bir arada olmanın önemini belirtti Geçmiş süreçlerde aktif görevler aldığı her aşamada iyi niyetle çabalar gösterdiğini, eksikler, eleştirilerin olmasının doğal olduğunu, olaylara mikro ölçekten bakıldığında makro sonuçlar alınamayacağını, yeni bir anlayışla ortak akılla federasyonun yeni süreci doğru kullanması gerektiğini dile getirdi. Daha çok kentlileşmenin öne geçmesi, metropollerde yaşayan Gölelilerin bir çok sorunu olduğunu bunun öne çıkması gereğini dile getirerek yeni bakış açısının değişmesi gerektiğini dile getirdi.
 • Göle Kadın Meclis Dernek Başkanı Türkan DELİ: Göle kadın meclisi ile ilgili çalışmalardan bahsetti. Yeni dönem yerel dinamiklerle üretime dayalı çalışmalar yaptıklarını, kadın meclisi olarak öğrencilere burs çalışmaları yaptıklarını, kadınlardan oluşan bir tiyatro oyunu hazırlayıp sunduklarını, oyunu temmuz ayında Gölede sergileyeceklerini açıkladı. Federasyon çatısı altında çalışmaları gerektiği konusundaki eleştiri ve öneriler için geçmişte federasyonun Göle’deki panelde yanlarında olmadığını , bağımsız olarak Göleli kadınlar meclisinin yoluna devam edeceği anlamında düşünceleri olduğunu söyledi.
 • TESKOP eski genel Başkanı Gürsel DOĞRU: Genel olarak Göle için duyarlılık gösterilen toplantıyı önemsediğini, Göle’nin değerlerinin bir araya gelerek dernekçiliği bir üst aşamaya taşımaya çaba gösterilmesinin önemli olacağını belirtti. Ayrıca dernekçiliğin geleneksel hemşeri oluşumları kısmını köy derneklerine bırakılarak federasyonun çatı olarak yeni nesil dernekçiliğe evrilmesinin önemli olduğunu bildirdi. Gelecek de bu tarz derneklerin ortadan kalkacağını ve daha geleceğe dokunan, yeni kuşakların özümseyeceği özelliklere dönüşmemesi halinde kendi kendini tüketeceği üzerinde önemle durdu.  Kentli bir dernekçiliğin önemli olduğunu ve derneğin İstanbul’daki hemşehrilerin sorunlarına odaklanmasının gereği üzerinde durdu. Çağdaş ve demokratik bir örgüt herkesin sahip çıkmasını sağlar dedi. Ayrıca eğitim vakfı, kültür vakfı gibi geleceğe dönük çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.
 • Göle Dernek Başkanı Bülent SARITAÇ: Göle merkez derneğinin başkanı olarak yeni kongreden çıktıklarını, geçmiş dönemde bir çok güzel etkinlikler yaptıklarını, yerel seçim sürecinde hemşehrilerimize destek amaçlı çalışmalar yaptıklarını, bu konuda federasyonun net durmadığını, ikircikli davrandığını söyledi. Göle derneği olarak Göle adına yapılacak her öneriye açık olduklarını, danışma kurulu oluşturarak kanaat önderlerinin düşüncelerini dernek faaliyetinde öne çıkaracaklarını, dernek binasında bazı toplantılar yaparak yeni dönem yol haritalarını belirleyeceklerini söyledi.
 • Göle Dernekler Federasyon Genel Başkanı Ertekin BAYSAN:  Federasyon olarak 34 köy derneğinin bir araya gelmesiyle oluşturulan büyük bir aile olduğumuz dile getirdi. Seçim sürecindeki federasyon tavrı konusundaki eleştirilere katılmadığını, bahse konu hemşerimize destek olunduğunu açıkladı. 60 kişilik bir yönetim oluşturduklarını, geçmiş dönemde yapamadıklarını yapmak için aday olduklarını, neleri nasıl yapacakları konusunda herkesin görüş ve düşüncesine açık olduklarını dile getirdi. Ayrıca eğer Gölenin önde gelen kanaat önderleri başaramadığımız konusunda hem fikir olurlarsa yönetimi birkaç ay içinde bırakabileceklerini de ekledi. Gölenin önemli olduğunu, kişilerin geçici olduğunu söyleyerek toplantı için teşekkür etti.
 • GÖLE - FED yöneticisi Engin SARIKAYA:  Göle ilçesi Göleliler konusunda duyarlı olduğunu, ne görev verilirse elinden geleni yaptığını ve yapacağını, kendisinin adaylık süreçleri yaşadığını, Göle ve Köprülü beldesine siyasi olarak hizmet etmeyi düşündüğünü, hemşerilerimizin politik tutumlarında bazen çelişkiler gözlemlediğini, derneklerin bu konuda hemşerilerimizin yanında yer alması gerektiğini anlattı. Esenyurt özelinde Gölelilerin bazı tutumları üzerinde de sitemlerini belirtti. Federasyonun daha etkin, daha güçlü ve daha ses getirecek faaliyetler örgütlemesi gerektiğini dile getirdi.
 • Araştırmacı Yazar Eğitimci Tuncer AVCI: Göle federasyonun yetkinliği üzerinde durdu. Yönetime geçmiş dernek tecrübesi olanların katılmasının önemli olacağını, dernekçiliğin vakıf ve kooperatif çalışmalarını öne çıkararak hem kentlerdeki Gölelilere hem de memleketteki insanlarımıza yeni ufuklar açması gerektiğini açıkladı. Her derneğin ittifakla gönüllü olarak federasyon çatısı altında çalışabilmesi için öne çıkan, gündem yaratan ve başarılı işler yapan bir federasyon ortaya çıkması gerekmektedir dedi.
 • GÖLE - FED yöneticisi Harun YILDIRIM: Daha çok yerel örnekler vererek Esenyurt’daki hemşeri tutumlarını örnekledi. Daha güzeli yapmak için engel yokken boş tartışmalarla vakit geçirildiğini, yerel seçim süreçlerinde de gereksiz tartışmalar yaşandığını, derneklerin bu kısır tartışmaların üstünde davranması gerektiğini dile getirdi.
 • Gazeteci Yazar Mustafa KÜPELİ:  Göle’ye medya alanında uzun yıllardır emek verdiğini, Göle’nin tanıtılması konusunda şimdiye kadar olduğu gibi aynı heyecanla emek vermeye devam edeceğini belirtti. Özellikle son dönemlerde Göle ormanlarına yönelik ağaç katliamına dikkat çekerek derneklerin bu konuda çalışmalar yapması gerektiğini,

Ve en önemlisi bir asırdır Göle ilçesi hakkında bir kitap yazılmadığı için örf, adet, gelenek, görenek kültürlerimizi ve tarihi geçmişimizi barından "Göle'nin tarih deki İzleri" adlı kitabını yazdık Arkasından elinde bilgi belge olan hemşehrilerimiz bizi aradı bu nedenle "Göle'nin tarih deki İzleri" adlı kitabın ikincisinin yazılmasın önerdi.

 • GÖLE - FED yöneticisi Önder KAYA: Konuşmaları dinleyerek doğru değerlendirmelere katıldığını belirtti.
 • Kadın Meclisi Dernek Yöneticisi Sema ÖZTÜRK: Esenyurtta dernekçilik adına yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini, Göle için yapılacak tüm çalışmalara destek verilmesi gerektiğini belirtti.
 • Kadın Meclisi Dernek Yöneticisi Sevgi KAYIKÇI ve Zilif CENGİZ gözlemci olarak toplantıya katıldılar.
 1. Tüm katılımcılar dernekçiliğin Gölelilerin geçmiş dönemlere  göre  kabulünde azalma gösterdiğini federasyon ve derneklerin acilen tabanı dikkate almaları gereğini önemli görmüşlerdir.
 2. Köy derneklerinin taziye, düğün, dar anlamda hizmet alanlarına yönelmesi, makro projelerin federasyon tarafından derneklerin işbirliği ile yürütülmesi önerilmiştir.
 3. Federasyonun daha geniş alanları kapsayacak projeler üzerinde çalışarak Gölelilerin karşısına projelerle çıkması gerektiği önerilmiştir.
 4. Çok büyük bir metropol olan İstanbul’da yaşayan yüz bine yakın Gölelinin tamamına hitap edecek organizasyonlar yapılmalıdır. Dar bir bölgeye sıkışmak federasyona zarar verir. Zaten o dar bölgelerde köy dernekleri çalışmalar yapmaktadır.
 5. Festivalde önderlik yapmak  ve festivalin sivilleşmesi için çabalar göstermesi önceliği olmalıdır.
 6. Yeni nesil dernekçilik için çağın gelişmelerini takip edecek bilişim komitesi kurmak, sosyal medyayı aktif kullanmak federasyonun asıl görevleri olmalıdır.
 7. İstanbul’da ilçe ve ya bölge temsilcileri tespit ederek üyelere daha kolay ulaşma ağı oluşturmalıdır.
 8. Göle Eğitim ve Kültür Vakfı kurulması  için üst kurulması için çalışmalar başlatılmalıdır.
 9. Göle Merkezli organik Göle ürünleri kooperatifi kurulması için çalışmalar başlatılmalıdır.
 10. Göle ormanlarının ağaç katliamı ve Kura Nehri ile ilgili baraj kapsamında Çoruh nehri ile ilgili birleştirme çalışmalarına
 11. Göle’nin her köyüne bir öğretmen ve birbirine yakın her üç köye bir ziraatçı ve bir veteriner görevlendirilmesi  konusunda kamu nezdinde talep oluşturulması için kamuoyu yaratılması önemlidir.
 12. Yılda iki kez geniş katılımlı istişare çalıştayı yapılarak öneriler geliştirilmelidir.

İsmail KÜPELİ/İstanbul/Serhat Birikim

Kaynak: Editör:
Etiketler: Göle'liler,, Toplantıda, Tarihi, Kararlar, Aldılar, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort escort istanbul istanbul escort