Haber Detayı
14 Kasım 2019 - Perşembe 21:41
 
İşte Türkiye’deki tarikat, cemaatlerin sayısı
Hangi cemaat hangi tarikatın kolu? Türkiye’nin en etkin tarikatı hangisi? Kaç tarikat, kaç cemaat var? Hangi cemaat, hangi tarikatın uzantısıdır?
Kültür-Sanat Haberi
İşte Türkiye’deki tarikat, cemaatlerin sayısı

Hangi cemaat hangi tarikatın kolu? Türkiye’nin en etkin tarikatı hangisi?  Kaç tarikat, kaç cemaat var? Hangi cemaat, hangi tarikatın uzantısıdır? Sayıları kesin olarak bilinmemekle beraber, tespit edilebilen tarikat ve cemaatlerin sayısı bu yazıda bulacaksınız

 Türkiye’de ki tarikat  ve cemaatlerin sayısını kesin olarak tespit etmek zor.

 Çünkü bir tarikatın veya cemaatin içerisinden çıkan herhangi bir şeyh/ hoca birkaç mürit bulunca kendi cemaatini oluşturuyor.

Etkili olan ve tanınan tarikat, cemaat sayısı ile tahmin edilenden çok fazla. Eğer bütün cemaatleri belirleyecek olsak bu sayının yüzlerle ifade edileceği kesindir.

Türkiye’de en etkili tarikat, içinden bir çok cemaatin çıktığı Nakşibendi tarikatıdır.

Nakşibendîlik ismi ile anılan tarikatın asıl teorisyeni Abdulhalik-ıl Güjdevani’dir. Tarikata ismini veren ve onu bir ekol haline getiren ise Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendî’dir. "Nakış yapan" anlamına farsça bir 

Nakşibendîlik ismi ile anılan tarikatın asıl teorisyeni Abdulhalik-ıl Güjdevani’dir. Tarikata ismini veren ve onu bir ekol haline getiren ise Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'dir sözcüktür.

Nakşibend ise, Nakşibendi mürşitlerinin, kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü teorisine dayanır. Tarşkatın isim babası ve kurucusu Muhammed Bahauddin 1319-1389 yılları arasında Türkistan’da yaşamıştır. 

Tarikatları bir sıra halinde yazacak olursak bilinen ve etkili olanlar şunlardır:

Nakşibendi tarikatı Kadiri tarikatı Mevlevi tarikatı Halveti tarikatı Rufai tarikatı Melami veya Bayrami tarikatı Sühverdiye tarikatı Çeşti tarikatı Şazeliye tarikatı Hizb-ut Tahrir Galibiler ( Kadiri-Rufai tarikatı ekolünden gelen bir cemaat olmalarına rağmen kendilerini tarikat ilan eden tek cemaattir.)

Tarikatlar zaman içerisinde bölünerek içlerinden birçok cemaat çıkartmıştır.

Bazı cemaatler büyüklüğü ve etkinliği ile tarikatların önüne geçmiş ayrı bir tarikat gibi algılanmaya başlanmıştır.

 Buna en önemli örnek Nurcular’dır. Nurcular aslında Nakşibendi tarikatındandır. Ancak sayıları ve etki alanları dikkate alındığında içlerinden başka cemaatlerin de çıktığı bir tarikat görümüne dönüşmüştür.

Nurcuların içinden çıkan cemaatler şunlardır:

1-Fetullah Gülen cemaati ( Daha sonra (FETÖ) Fetullahçı Terör Örgütü olduğu anlaşıldı) 2-İlim yayma cemiyeti.

3-Kırkıncı hocacılar cemaati

 4-Yeni Asyacılar grubu

5-Yeni nesilciler grubu

6-Aczimendiler (Müslüm Gündüz)

 7-Meşveretçiler

8-Medzehra gurubu

 9-Zehra vakfı

10-Okuyucular (Kurtoğlu gurubu )

 11-Yazıcılar

12-Sungurcular grubu

13-Medrese alimleri vakfı

14-Şalvarlı efe cemaati

15-Hayrat cemaati

 16-Norşin dergâhı 

Bunların yanında ayrıca ( Adnan Oktar) Adnan hocacılar, Mustazaflar, Furkancılar (Furkan Vakfı- Alparslan Kuytul) gibi cemaatler de var.

İşte Türkiye’deki tarikat, 

Türkiye’de günümüzde faal olan tarikatlar ve onların içinde çıkan cemaatler şunlardır,

NAKŞİBENDİ TARİKATI

 Nakşibendi tarikatını 2 gruba ayırabiliriz. Birincisi Nakşibendi tarikatı ekolune bağlı kalan cemaatler, diğeri de Nakşibendi ekolünden gelmesine rağmen ayrı bir tarikat gibi ekol oluşturan Nurcular. (Nurcuların cemaatlerini yukarıda vermiştik.)

1-Nakşibendi tarikatı

Menzilciler

1- ( Adıyamancılar,

Gavsçılar ve Semerkand Vakfı)

2. İskenderpaşa cemaati

 3. İsmailağa cemaati ( İhvancılar ve Cübbeli Ahmet Hoca)

 4. Süleymancılar

 5. Hazneviler ( Şeyh İzzetin grubu)

6. Yahyalı cemaati ( Kayseri grubu)

7. Erenköy cemaati

 8. Tufancılar

 9. Kıbrısiler ( Şeyh Nazım Kıbrisi )

10. Zilan cemaati

 11. Reyhaniler 

12. Hacegan cemaati

13. Işıkçılar (İhlas- Enver Ören grubu)

14. Arvasiler

15. Akfırat cemaati

16. Halidiye

17. Şeyh Muhammed Nayır Erzincani

18. Bilvanis grub

KADİRİ TARİKATI –

 K        ADİRİLERKadiriler Abdulkadir Geylani’nin öğretilerini benimseyen ve etkin olan bir tarikattır.

 2-1- Galibiler.

2-2 -İcmalciler(Haydar Baş)

2-3-Tillocular

 2-4-Muhammediye

 2-5-Halisiye

2-6-Üveysler

2-7-Şeyh Osman cemaati

2-8-Zenbililer

2-9-Hüseyniler

2-10- Farukiler

2-11-Bilal-i Nadir.(Nadiriler)

2-12-Kesnizani

2-13-Şettariye 

HALVETİ TARİKATI

Halvetilik, cehri zikir adı verilen ve ilahi isimlerin yüksek sesle tekrar edilmesi anlamına gelen zikir yöntemini kullanan bir tarîkattır. 14. Y.Y.'da kurulan tarikatın ülkemizde çok sayıda mensubu vardır ve tarikat birçok cemaate bölünmüştür

3-1-Cerrahiler

3-2-Uşşakiler

 3-3-Şabaniye

3-4-Mısriyye

3-5-Ticaniler

3-6-Ruşeniye

 3-7-İpek yolu gurubu

 3-8-Sünbüliye

 3-9-Nasuhiyye

 3-10-İbrahimiye

RUFAİ TARİKATI  KADİRİLER

Kadiriler Abdulkadir Geylani’nin öğretilerini benimseyen ve etkin olan bir tarikattır.

 2-1- Galibiler.

2-2 -İcmalciler(Haydar Baş)

2-3-Tillocular

2-4-Muhammediye

2-5-Halisiye

2-6-Üveysler

2-7-Şeyh Osman cemaati

2-8-Zenbililer

 2-9-Hüseyniler

2-10- Farukiler

2-11-Bilal-i Nadir.(Nadiriler)

2-12-Kesnizani

 2-13-Şettariye

 

HALVETİ TARİKATI

Halvetilik, cehri zikir adı verilen ve ilahi isimlerin yüksek sesle tekrar edilmesi anlamına gelen zikir yöntemini kullanan bir tarîkattır. 14. Y.Y.'da kurulan tarikatın ülkemizde çok sayıda mensubu vardır ve tarikat birçok cemaate bölünmüştür

3-1-Cerrahiler

3-2-Uşşakiler

 3-3-Şabaniye

3-4-Mısriyye

 3-5-Ticaniler

3-6-Ruşeniye

3-7-İpek yolu gurubu

 3-8-Sünbüliye

 3-9-Nasuhiyye

 3-10-İbrahimiye 

RUFAİ TARİKATI –  RUFAİLER-

İlk sufi tarikatlardan biri olan Rüfâiyye’nin kurucusu Ahmed er-Rüfâi’dir. Zikir sırasında vücutlarına şiş batırmakla bilinirler.

 4-1-Kubbealtı cemaati

4-2-Çorum dergahı

4-3-Mehmet efendi cemaati

 4-4-Maafiriler

4-5-Antakiler

 4-6-Marufiler

 4-7-Ayderussiyye

4-8-Sayyadiye

 4-9-Zeyniyye

4-10-Sebsebiyye

 4-11-Kantaniye        

MELAMİ TARİKATI

– BAYRAMİLERHacı Bektaş Veli ve Hacı Bayram Veli'nin öğretilerini benimseyen tarikat, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Osmanlı'nın kuruluş döneminde çok etkili olduysa da, devlet politikalarını tasvip etmediğinden ve sisteme karşı duruşundan ötürü yerini nakşibendilik, halvetilik gibi daha sistem odaklı tarikatlara bırakıp önemsizleşmiş, sindirilmiştir.

 Bildiğimiz tarikat silsilesi ve kurucusu yoktur. Türkiye’de Bayramiye tarikatı (Hacı Bayramı Veli) içinde bir kol olarak gelişmiştir.

5-1-Maşukiler

 5-2-Aksarayiler

 5-3-Edirneviler

5-4-Yakubi 

5-5-Kabayiler

5-6-Kemaliler

SÜHVERDİYYE TARİKATI

 Türkiye'de çok etkin olmayan ve sayıları az olan Bağdat kökenli tarikat halvetiler ile yakın ilişkilidir.

6-1-Zeyniyye

ÇEŞTİYYE TARİKATI

Türkiye'de çok etkin olmayan tarikatın kurucusu Seyyid Giyaseddin El Çişti'dir. Hindistan'da kurulan tarikatın günümüzde Türkiye'de sayıları çok azdır. 7-1-Sabiriye. 7-2-Nizamiyye.

ŞEZALİYE TARİKATI Osmanlı Devleti döneminde özellikle Avrupa ve Balkanlarda çok etkin olan tarikat günümüzde etkinliğini kaybetmiş.

 8-1-Simaviler

 8-2-Çizmeciler

 8-3-Aleviyye

 8-4-Derkaviyye

MEVLEVİ TARİKATI –

MEVLEVİLER Bir Anadolu tarikatıdır. Mevlana Celalettin  Rumi'nin öğretilerine bağlı olan

Kaynak SİYASET CAFE

Kaynak: Editör:
Etiketler: İşte, Türkiye’deki, tarikat,, cemaatlerin, sayısı,
Yorumlar
Haber Yazılımı Sponsor : Gerçek Bilgiler | ice therapy nedir?