Haber Detayı
24 Haziran 2020 - Çarşamba 15:37
 
“Ormanların Kardeşliği Platform”u Kars Ardahan, Iğdır Ağrı ve Erzurum’u Pilot Bölge seçti.
Doğu Anadolu’da devam eden orman katliamını durdurmak için “Ormanların Kardeşliği Platformu” Sorunları Ankara'ya taşımaya başladı.
Kültür-Sanat Haberi
“Ormanların Kardeşliği Platform”u Kars Ardahan, Iğdır Ağrı ve  Erzurum’u Pilot Bölge seçti.

 Karadeniz bölgesinde yapılacak HES’leri durdurmak için kurulan “Derelerin kardeşliği Platform’undan sonra Doğu Anadolu’da devam eden orman katliamını durdurmak için “Ormanların Kardeşliği Platformu” çalışmalara başladı.

RAŞİT YILDIRIM/AĞRI'nın SESİ/ İstanbul

            İki yıldır ormanların kesimlerini bir mütahite ihale yoluyla verilmesinden sonra Kars’ın Sarıkamış ilçesi, Erzurum’un Şenkaya İlçesi, Ardahan ve Göle ilçesinde devam eden orantısız ağaç kesimini durdurmak çaba gösteren “Ormanların Kardeşliği Platformu” Çevrecileri ve duyarlı vatandaşları ormanlara sahip çıkmak için çağrıda bulundu.

            Konu hakkında AĞRI'nın SESİ Gazetesine açıklamalarda bulunan  “Ormanların Kardeşliği Platformu”nun kurucusu ve Genel koordinatör Gazeteci Yazar Mustafa KÜPELİ; Üyelerinin desteğiyle hizmete başlayan "Ormanların Kardeşliği Platformu" Türkiye’de bölgedeki çok sayıdaki çevre sorunlarına duyarlı olacak. Dedi.

ORMANLARIN KARDEŞLİĞİ PLATFORMU, KARS, ARDAHAN, IĞDIR'IN 100 YILLIK BİRİKEN SORUNLARINI ANKARA'YA GÖTÜRMEYE BAŞLADI.

            Raşit YILDIRIM: geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret ettiniz. Hangi projeleri götürdünüz?

            M. KÜPELİ: Kars, Ardahan Erzurum ve  Iğdır illerini temsil eden Sivil Toplum Kuruluşlarının ( STK) ortak talebi doğrultusunda kurulan  Ormanların Kardeşliği Platformu  KAI bölgesindeki ormanlarda yapılan yanlış kesimin son bulması, Ardahan'ının Göle ilçesinde daha önce kapanan Orman işletme Müdürlüğünün tekrar açılması için Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Oran Atalay’ın  aracılığıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı  ile 08-06 Perşembe Günü Saat 13.00 almış görüştük.

            Toplantıya Ormanların Kardeşliği Platformunun Sözcüsü Asım Karabacak, Platform Koordinatörü Mustafa Küpeli, Platform Sekreteri Serhat Deli, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Ankara KAI Fed. Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ankara Göle Dernek Başkanı Hüseyin Kızılateş, Göle Derneği Onursal Başkanı Metin Demir, Senemoğlu Dernek Başkanı Zarif Çapan, Gedik Dernek Başkanı Remzi Hışır, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Akif Özkaldı ,Genel müdür yardımcıları, Daire başkanları ile görüşme yaptık.

            Görüşmede  Ardahan  Milletvekilimiz Orhan Atalay "orman işletme müdürlüğünün açılması için, endemik ağaç kriteri bile tek başına yeterlidir" diyerek ihale ve müteahhit kesimlerine son verilmesi ve yaşı dolmuş ağaçların kontrollü kesimi ve akabinde fidanlama çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtti

            Heyet adına Platform sözcüsü Asam Karabacak ise Göle Orman İşletme müdürlüğünün kapanması orman açısından büyük bir felakete dönüştüğünü özellikle Karınca Düzü her ne kadar Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlı olsa bile alan olarak Göle ormanları ile iç içedir. Ve Göle merkezine sadece bir buçuk kilometredir. Fiilen Göle Orman şefliğinin yetki alanıdır. Buda dikkate alındığında Göle Orman sahasının geniş olduğunu ve mutlaka bir işletme müdürlüğünün kapasitesiyle kontrol edileceğine inandığımız için Göle Orman İşletme müdürlüğünün açılmasın talep ettik.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise şu sözleri verdi

1- Ardahan ve Posof’tan sonra Göle’de de bir ‘Bal Ormanı’ yapılacak ve arıcılığa destek verilecektir.

2- Sonbahar sezonunda ilçemizin her bir köyüne yaklaşık bin adet olmak üzere değişik türlerden toplamda 53 bin fide ekilecektir.

3-Göle  Orman İşletme Müdürlüğü’nün tekrar açılmasıyla ilgili önümüzdeki yıl yapılacak yeni puanlama sisteminde bölgesel özelliklerimizi önceleyen çalışmalar yapılacaktır. Ormanların Kardeşliği Platformu, Kars, Ardahan, Iğdır'ın 100 yıllık biriken sorunlarını bilim adamların  hazırladığı projeler çerçevesinde Ankara'ya taşımaya başlaması bölgede bir umut ışığı gibi algılandı diyebiliriz.

KARS ARDAHAN  IĞDIR AĞRI VE ve ERZURUM’u PİLOT BÖLGE SEÇTİK

            Raşit YILDIRIM: Ormanların Kardeşliği Platformunun çalışmalarından bahsedermisiniz?

            M. KÜPELİ: Mevsim nedeniyle baharın Kars’ın Sarıkamış ilçesi, Erzurum’un Şenkaya İlçesi, Ardahan ve Göle ilçesinde orman kesimlerini durdurmak için Erzurum Kars Ardahan bölgesini pilot bölge olarak seçtik. Özellikle bölge ormanların tükeneceği kaygısıyla toplumun bütün bekletilirini dile getirecek olan " Ormanların Kardeşliği Platformu" Bölge’de Kontrolsüz ağaç kesimlerini durdurmak için bölgenin siyasi parti temsilcileriyle, STK’larıyla, oda başkanlarıyla muhtarlarla, Basın mensuplarıyla belediye başkanlarıyla, kanaat önderleriyle ve böle halkı el ele vererek çalışmaları hızla devam ettiriyoruz.

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ SİVİL İNSİYATİFİZ

            Raşit YILDIRIM: “Ormanların Kardeşliği Platformu”ndan bahsedermisiniz?

            M. KÜPELİ:İstanbul’da kurulan kısa süre içerisine memleket meselesine gönül veren duyarlı arkadaşların desteğiyle büyüyen  "Ormanların Kardeşliği Platformu başkanlığını eğitimci Eğitimci Aktivist Asım KARABACAK sekreterliğini Serhat DELİ, Zafer ARAS ve ilahiyatçı yazar Onur KARAKOÇ ve Gazeteci Celal KARAALİ yapmakta

            Onur kurulu üyeliğini ve Proje danışmanları ise bölgenin Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, oda başkanları, muhtarlar, belediye başkanları, Mühendisler. Mimarlar, Avukatlar, kanat önderleriyle Türkiye’nin en güçlü bir sivil inisiyatifi durumdayız.

ORMANLARIN KARDEŞLİĞİ PLATFORMU KURULUŞ İLKELERİ

            Raşit YILDIRIM: Türkiye’nin en güçlü sivil inisiyatifi olduğunuz söylediğiniz? Önce pilot bölge seçtiğiniz Erzurum Kars ve Ardahan Ağrı, Iğdır bölgesinde doğa ve çevreyle alakalı Projelerinizden bahsedermisiniz?

            M. KÜPELİ:İstanbul Erzurum, Kars-Ardahan Ağrı-Iğdır STK temsilcileri ve toplumuzun kanaat önderlerinin katılımıyla yoluna devam eden “Ormanların Kardeşliği Platformu” çalışmalarını siz maddeler halinde anlatmaya çalışacağım.

            1- Bu platform; Kars-Ardahan-Iğdır Erzurum (KAIE) temsilcilerinin fikir, öneri ve talepleri doğrultusunda bölgemizin ve toplumumuzun sorunlarının çözümünü ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak kurulmuştur.

            2- Bu platform; mevcut STK oluşumlarından ve işleyişinden farklı olarak sivil bir taban hareketi olup, gönüllülük esasına dayalı olarak herkes katılım ve katkısına açıktır.

             3- Bu platform; örneğin bir dernek işleyişinden farklı olarak geçici bir yapı olup; katılıma, dönüşüme yetki ve sorumlulukların kolayca devrine açık, çoğulcu, katılımcı ve demokratik bir işleyişi esas almaktadır.

            4- Bu platformun bütün organ ve yetki tarifleri geçici olup şimdilik aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir.

PLATFORM ŞU ORGANLARDAN OLUŞUR

            Platform Genel Kurulu: Bölge STK'ların başkan yada birer temsilcilerinden ve toplumun kanaat önderlerinden oluşur.

            Yürütme Kurulu: İl, ilçe ve federasyonlarca yetkilendirilmiş birer temsilciden oluşur.

Çalışma Grupları: Platformumuzun teknik konularda ihtiyaç duyacağı mesleki bilgi, planlama ve proje çalışmalarını yürütecek uzman ve ehil (avukat, mühendis, toplum yöneticisi vb) kişilerden oluşur.

            Sekreterya: Yönetim kurulunca yetkilendirilmiş platform sözcüsünün ihtiyaç duyacağı sayıda kişinin ilgili organlar içinden yada dışından üyelerden oluşur.

İletişim ve Koordinasyon Grubu: İlgili illerin medya ve iletişim temsilcilerinden oluşur.

            6- Bu platformun başta İstanbul olmak üzere metropollerde oluşacak bütün ayakların oluşturacağı güç birliğini EKAI’deki STK’lara aktaracak ve böylece yerelde onlara destek sunulacaktır.

            7- Bu platform soruların çözümünden, sorumlu ve yetkili kurum ve kuruluşlara yönelik her türlü girişimini EKAI’deki yerel STK’arla tam bir koordinasyon içerisinde yürütecektir.

            8- Bu platform süreç yönetiminde baştan sona halkımızın önceliklerini ve çıkarlarını esas alacak bu çerçevede hiçbir siyasi aidiyet, kimlik, inanç, iktidar, muhalefet vb. farklılık ve ayrım gözetmeksizin çalışmalarını yürütecektir.

            9- Bu platform bölgemizdeki doğal kaynak ve zenginliklerimizi (ormanlarımız, göllerimiz, derelerimiz, meralarımız vb.) dikkate alarak bunların toplumun yararına kullanılması ve korunarak gelecek nesillere emanet edilmesi için toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturmak adına projeler geliştirecektir.

Bunun için ekteki listede sıralanmış konu başlıklarında önceliklerini belirleyerek bir iş takvimi belirleyecektir. Böylece bölgemizin kaynaklarının tahrip edilmeden, toplum yararına maksimum verim ile kullanılması ve korunması için zamana yayılan öncelikler belirleyecektir.

            Aslolan toplumumuzun ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap olabilmektir. Bu temel kriter doğrultusunda, her insanımızın fikri ve pratik desteğine, sahiplenmesine ihtiyacımız olacaktır.

Metropoldeki STK' lar ile KAI’deki STK' ların dayanışmasında bölgemizin gençliğine önem ve öncelik vereceğiz.

Kars Ardahan'dan Iğdır'a, Göle’den, Sarıkamış’a Erzurum’dan Şernkaya’ya, gençlerin kendi geleceklerine sahip çıkması için hiçbir destekten geri durmayacağız. STK'larımızın platformumuza teslim ettikleri iradelerine, akıllarına ve vicdanlarına mahcup olmamak için çaba göstereceğiz.

ORMANLARIN KARDEŞLİĞİ PLATFORMU'NU ÇALIŞMA ALANLARI

            Raşit YILDIRIM: “Ormanların Kardeşliği Platformu” iddialı ve zorlu bir yolculuğa çıktığınız görüyoruz. Pilot böle seçtiğiniz Kars Ardahan Iğdır ve Erzurum için yapacağınız projelerden bahsedermisiniz

            M. KÜPELİ:Platform yönetici arkadaşlarımızla bu güne kadar Doğa ve bölgenin gelişmesi için çok acil 23 proje hazırladık. Bu yönde Komisyonlarımız çalışıyor proje sayımız artarak devam edecektir. Ben size yaptığımız projeleri sırasıyla anlatmaya çalışacağım

1-Ardahan Sarıçam Ormanlarının korunması,

2-Sarıkamış Sarıçam Ormanlarının korunması,

3-Göle Sarıçam Ormanlarının korunması,

4-Şenkaya Sarıçam Ormanlarının korunması,

5- Kura Nehrinin Bir tünelle Karadeniz’e aktarılması İhalesini iptali.

6-Kura Nehrinin sulu tarımda kullanılması için proje üretilmesi,

7-Çıldır gölünü tanıtmak, su ürünlerini zenginleştirmek, Özellikle Çıldır Gölündeki sarı sazan balığını yiyen KEREVİT ve zararlı İsrail Sazanının atılmasını yasaklanması ve Çıldır Gölünün çevresinin ağaçlandırılması. Çıldır Gölü'nün sosyal kültürel yapısına uygun bir anlayışla ekolojik yapılaşmaya uygun yeni bir planlama yapılması ve turizmin önünün açılması için bir çalışma yapılması

8- Kuşların göç yolunda olan Kuyucuk Gölünün korunması için etkin projeler hazırlanması 

9-henüz Keşfedilmemiş ve adından çok az söz edilen Aygır gölünü iç ve dış turizme kazındırılması

10-Ormanların korunması için Göle Orman İşletme Şefliğinin tekrar açılması

11-Kars ve Ardahan’da yapılan barajların sulu tarımda kullanılması için yeni bir çalışma başlatılması

12-Kars, Ardahan, Iğdır İl, ilçe ve köylerinde ağaç dikme kampanyalarının başlatılması

13-Bölgede 100-120 yaşından büyük Ağaçların kesiminin, Orman işletmesi görevlileri ve bölgede oluşturulacak bir sivil komisyon denetiminde yapılmasının sağlanması.

14-Susuz Şelalesinin tanıtımının yapılması

15- Organik ürünlerin üretiminin artırılması

16- Bölge ekonomisinde önemli yeri olan organik ürünlerin gurbette temsilcilikler arcılığıyla pazarlanması

17- Bölge halkını aydınlatacak çevrenin önemini anlatan bir çevre dergisinin çıkartılması

18- Tuzluca Tuz Mağaralarının doğal şifai astım hastane olması için çalışmaların acil başlatılması

19- Iğdır şehrimizin çevre ve toplum sağlığını tehdit eden Metzemor Termik Santralinin durdurulması

20- Türkiye’mizin 2.Çukurova’sı olan Iğdır Ovası habitatının korunması ve organik tarımının desteklenmesi

22-  Doğu Ekspres Tren yolunun Ardahan’a uzatılması

23- Hali hazır projesi yapılmış olan Nahçivan ve Kars Demiryolunun Başlaması

24-Dünya'nın izini sürdüğü arayıp bulamadığı KAVLICA buğdayını üretimin artırmak için Tarım ve Köy işleri kabanlığında Hibe veya 2 yıl ödemesiz Kavlıca buğdayı tohumu temini

25- Dünyanın en kaliteli balının üretildiği KAFKAS arı gen bölgesi olan Kars Ardahan Iğdır'da Bal üreticilerine hibe yoluyla  bir iki yıl  sonra ödemesi yapılması çerçevesinde  Arı  kovanı temini yapılması.

Kaynak: Editör:
Etiketler: “Ormanların, Kardeşliği, Platform”u, Kars, Ardahan,, Iğdır, Ağrı, ve, , Erzurum’u, Pilot, Bölge, seçti.,
Yorumlar
Haber Yazılımı